STATUT SP W SŁUPIE stan prawny na 1 września 2023 r.

 

PROGRAM-WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY-SP-W-SŁUPIE-2023_2024

 

Standardy Ochrony Małoletnich SP w Słupie 

 

 


 

Szkolny-Zestaw-Programów-Nauczania-na-rok-szkolny-2018-2019

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017-2018

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2017-2018

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH SP W SŁUPIE obowiązujący od 1 września 2018r.

Program wychowawczo profilaktyczny SP w Słupie

Regulamin wolontariatu SP w Słupie

 

 


 

KRYTERIA ZACHOWANIA klas I-III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA ZACHOWANIA klas IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka polskiego

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z przyrody

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PZO język niemiecki

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z matematyki

PZO FIZYKA

PZO CHEMIA

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z historii

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z wychowania fizycznego

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016-2017

Procedury Postępowania w Trudnych Sytuacjach

PROCEDURA-nieuczęszczanie-na-zajęcia-SP-w-Słupie

Wykaz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie

 


 

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000460443163_short.pdf