PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPIE 2022 2023

OPIEKUNOWIE ŚWIETLICY 2022 2023

Kalendarz-świąt-i-uroczystości-2022-2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022

GODZINY DO DYSPOZYCJI RODZICÓW 2022 2023

DYŻURY DYREKTORA SZKOŁY 2022 2023

DYŻURY 2022 2023 drugi semestr

Zespoły komisje 2022 2023

Dodatkowe dni wolne 2022 2023