ZESPOŁY KOMISJE 2023 2024

DODATKOWE DNI WOLNE 2023 2024

GODZINY DOSTĘPNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY 2023 2024 -II semestr

Dyżury 2023 2024 II semestr

GODZINY DOSTĘPNOŚCI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 2023 2024 II semestr

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023 2024

OPIEKUNOWIE ŚWIETLICY 2023 2024 II semestr

Plan zajęć SP Słup 2023 2024 II semestr

 


 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPIE 2022 2023

OPIEKUNOWIE ŚWIETLICY 2022 2023

Kalendarz-świąt-i-uroczystości-2022-2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022

GODZINY DO DYSPOZYCJI RODZICÓW 2022 2023

DYŻURY DYREKTORA SZKOŁY 2022 2023

DYŻURY 2022 2023 drugi semestr

Zespoły komisje 2022 2023

Dodatkowe dni wolne 2022 2023