mgr Beata Kozłowska dyrektor szkoły
informatyka /zajęcia komputerowe
muzyka
plastyka
zajęcia techniczne/technika
mgr Justyna Bartnicka matematyka
informatyka /zajęcia komputerowe
wychowawstwo w klasie VIII
mgr Grażyna Ciesielska edukacja wczesnoszkolna w klasie III
przyroda klasa IV i VI
opiekun świetlicy szkolnej
mgr Monika Dąbrowska język angielski
wychowawstwo w klasie IV
mgr Wiesław Gardocki edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dariusz Jagielski historia/historia i społeczeństwo
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne klasy IV – VIII
wychowawstwo w klasie V
gimnastyka korekcyjna
mgr Jolanta Jonowska biblioteka
mgr Grażyna Kacprowicz edukacja wczesnoszkolna w oddziale przedszkolnym
opiekun świetlicy szkolnej
mgr Jolanta Kosman edukacja wczesnoszkolna w klasie II
indywidualne zajęcia edukacyjne
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia specjalistyczne
mgr Gabriela Marcinkowska język niemiecki
geografia
mgr Katarzyna Mróz język polski
wychowanie do życia w rodzinie
wychowawstwo w klasie VI
terapia pedagogiczna
ks. mgr Piotr Nowak religia klasy I – III i VIII
mgr Edmund Surdykowski chemia
fizyka
wychowawstwo w klasie VII
mgr Jolanta Szczepaniak doradztwo zawodowe
mgr Maria Żach edukacja wczesnoszkolna w klasie I,
opiekun świetlicy szkolnej
Karolina Patrycja Karbowska biologia
opiekun świetlicy szkolnej
mgr ks Marcin Nowicki  religia klasy IV – VII i oddział przedszkolny
mgr Małgorzata Napiwodzka terapia logopedyczna
Angelika Zalewska  pomoc nauczyciela
zajęcia wyrównawcze w klasie II
opiekun świetlicy szkolnej
Ewa Fiszer  pracownik obsługi