UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 

Klasa I:

Gabriela Mierzyńska

Mikołaj Rzymowski

Eliza Sieg

Małgorzata Wieczorek

 

Klasa II:

Alicja Kamińska

Szymon Łęgowski

Fabian Montowski

Monika Stumska

 

Klasa III:

Kamila Lenga

Zofia Wieczorek

Maja Ziemecka

 

Klasa IV:

Julia Zakrzewska – średnia ocen: 5,73 zachowanie: wzorowe

Ksawery Ozimkowski  – średnia ocen: 5,55 zachowanie: wzorowe

Miłosz Truszczyński – średnia ocen: 5,09 zachowanie: bardzo dobre

 

Klasa V:

Agata Kawka – średnia ocen: 6,00 zachowanie: wzorowe

Ewelina Ostrowska – średnia ocen: 5,50 zachowanie: wzorowe

Inga Sadowska – średnia ocen: 5,42 zachowanie: wzorowe

Karina Sieg – średnia ocen: 5,33 zachowanie: wzorowe

Oliwier Futryk – średnia ocen: 5,33 zachowanie: wzorowe

Sebastian Szynaka, – średnia ocen: 5,25 zachowanie: wzorowe

Michalina Dąbrowska – średnia ocen: 5,00 zachowanie: wzorowe

 

Klasa VI:

Tomasz Galiński – średnia ocen: 5,92 zachowanie: wzorowe

Lena Mierzyńska – średnia ocen: 5,83 zachowanie: wzorowe

Maja Szmit – średnia ocen: 5,83 zachowanie: wzorowe

Monika Bartkowska – średnia ocen: 5,75 zachowanie: wzorowe

Marta Grzywacz – średnia ocen: 5,50 zachowanie: wzorowe

Aneta Kalwa – średnia ocen: 5,50 zachowanie: wzorowe

Sebastian Stumski – średnia ocen: 5,33 zachowanie: wzorowe

Wiktoria Kenska – średnia ocen: 5,25 zachowanie: wzorowe

Zofia Kamińska – średnia ocen: 5,08 zachowanie: wzorowe

Weronika Kiempisty – średnia ocen: 5,08 zachowanie: wzorowe

Zuzanna Cybulska – średnia ocen: 4,83 zachowanie: wzorowe

Karolina Lenga – średnia ocen: 4,83 zachowanie: wzorowe

 

Klasa VII:
Piotr Snopkowski – średnia ocen: 5,36 zachowanie: wzorowe

Anastazja Mówińska – średnia ocen: 5,29 zachowanie: wzorowe

Laura Sieg –  średnia ocen: 5,29 zachowanie: wzorowe

Błażej Sadowski – średnia ocen: 5,21 zachowanie: wzorowe

Dominika Wojciechowska – średnia ocen: 5,07 zachowanie: wzorowe

Sara Karda – średnia ocen: 4,93 zachowanie: wzorowe

Paweł Snopkowski – średnia ocen: 4,86 zachowanie: wzorowe

 

Klasa VIII:

Edyta Lenga –  średnia ocen: 5,33 zachowanie: wzorowe

Kinga Rolka średnia ocen: 5,28 zachowanie: wzorowe

Wiktoria Kawka – średnia ocen: 5,17 zachowanie: wzorowe

Oliwia Ozimkowska –  średnia ocen: 5,00 zachowanie: wzorowe

 

Dyplom bardzo dobrego ucznia otrzymali następujący uczniowie:

Miłosz Smoliński – klasa I  

Maja Cybulska  średnia ocen: 4,64 zachowanie: wzorowe – klasa IV

Wiktoria Chojnacka – średnia ocen: 4,55 zachowanie: wzorowe – klasa VIII

 

Dyplomy za wzorową frekwencję otrzymali:

Szymon Łęgowski – Klasa II

Ewelina Ostrowska – klasa V

Aneta Kalwa – klasa VI

Zofia Kamińska – klasa VI

Lena Mierzyńska – klasa VI

Artur Rzymowski – klasa VI

 

Dyplom za wzorowe czytelnictwo otrzymała Agata Lenga – kl. III

 

Nagrodę pieniężną im. Ks. Franciszka Boehma ufundowaną przez Proboszcza Parafii Boleszyn Ks. Kan. Piotra Nowaka dla ucznia z najwyższą średnią w szkole otrzymała  Agata Kawka z klasy V – średnia ocen: 6,00 zachowanie: wzorowe

 

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów klasy VIII

Państwo:

Monika i Grzegorz Lengowie

Małgorzata i Stefan Rolkowie

Beata i Adam Kawkowie

Ewelina i Jan Ozimkowscy

 

Podziękowania za wieloletnią współpracę i pomoc otrzymali Państwo:

Grażyna i Juliusz Bartkowscy

Justyna Sadowska i Tomasz Chojnacki

Beata i Adam Kawkowie

Justyna i Wiesław Kardowie

Monika i Grzegorz Lengowie

Ewelina i Jan Ozimkowscy

 

 


UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:

 

Klasa I:

Oliwia Pałasz, Oskar Janowicz

 

Klasa II:

Michalina Dąbrowska, Sebastian Szynaka, Michał Urbański

 

Klasa III:
Monika Bartkowska, Lena Mierzyńska, Maja Szmit

 

Klasa IV:
Sara Karda – średnia ocen: 5,18 zachowanie: wzorowe

Błażej Sadowski – średnia ocen: 5,18 zachowanie: bardzo dobre

Dominika Wojciechowska – średnia ocen: 5,18 zachowanie: wzorowe

Anastazja Mówińska – średnia ocen: 5,00 zachowanie: bardzo dobre

Laura Sieg –  średnia ocen: 4,82 zachowanie: wzorowe

 

Klasa V:
Wiktoria Kawka – średnia ocen: 5,55 zachowanie: bardzo dobre

Wiktoria Chojnacka – średnia ocen: 5,18 zachowanie: bardzo dobre

Edyta Lenga –  średnia ocen: 5,09 zachowanie: wzorowe

Oliwia Ozimkowska –  średnia ocen: 4,91 zachowanie: wzorowe

 

Klasa VI:
Karol Bartkowski–  średnia ocen: 4,82 zachowanie: wzorowe

 

Klasa VII:
Wiktoria Szynaka – średnia ocen: 5,43 zachowanie: wzorowe

 


UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali:

Klasa I:

Michalina Dąbrowska, Sebastian Szynaka, Michał Urbański

Klasa II:
Monika Bartkowska, Lena Mierzyńska, Maja Szmit,

Klasa III:
Sara Karda, Błażej Sadowski, Dominika Wojciechowska.

Klasa IV:
Wiktoria Kawka 5,45  zachowanie: wzorowe

Wiktoria Chojnacka 5,09  zachowanie: wzorowe

Edyta Lenga 4,82 zachowanie: wzorowe

Oliwia Ozimkowska 4,82 zachowanie: wzorowe

Weronika Szpejna 4,82 zachowanie: wzorowe

 Klasa V:
Wiktoria Kubicka  – średnia ocen: 4,91 zachowanie: wzorowe

 Klasa VI:
Wiktoria Szynaka – średnia ocen: 5,64 zachowanie: wzorowe

Grenda Natalia – średnia ocen: 4,82 zachowanie: wzorowe

 

Dyplom bardzo dobrego ucznia otrzymali następujący uczniowie:
Inga Sadowska z klasy I

Agata Kawka z klasy I

Ewelina Ostrowska z klasy I

Aneta Kalwa z klasy II

Sebastian Ostrowski z klasy III

Laura Sieg z klasy III

Maciej Grochowalski z klasy III

Anastazja Mówińska z klasy III

Karol Bartkowski z klasy V

Mierzyńska Natalia klasa VI

Aleksandra Rochewicz klasa VI

 

Dyplomy za wzorową frekwencję otrzymały:

Lena Mierzyńska z klasy II

Wiktoria Kawka z klasy IV

Edyta Lenga z klasy IV

Wiktoria Szynaka z klasy VI

 

Dyplomy za wzorowe czytelnictwo otrzymały następujące uczennice:
Karolina Lenga – kl. II

Lena Mierzyńska – kl. II

Natalia Mierzyńska – kl. VI

Wiktoria Szynaka – kl. IV

Dyplom najlepszego sportowca otrzymała Weronika Szpejna z klasy IV.

Nagrodę pieniężną im. Ks. Franciszka Boehma ufundowaną przez Proboszcza Parafii Boleszyn Ks. Kan. Piotra Nowaka dla ucznia z najwyższą średnią w szkole otrzymała  Wiktoria Szynaka z klasy VI – średnia ocen: 5,64

 


UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017:

Klasa I:

Michalina Dąbrowska, Sebastian Szynaka, Michał Urbański

Klasa II:
Monika Bartkowska, Aneta Kalwa, Lena Mierzyńska, Maja Szmit

Klasa III:
Sara Karda, Błażej Sadowski, Dominika Wojciechowska.

Klasa IV:
Wiktoria Kawka 5,27  zachowanie: wzorowe

Wiktoria Chojnacka 5,09  zachowanie: bardzo dobre

Oliwia Ozimkowska 4,82 zachowanie: wzorowe

Klasa V:
Wiktoria Kubicka  – średnia ocen: 4,91 zachowanie: wzorowe

Klasa VI:
Wiktoria Szynaka – średnia ocen: 5,64 zachowanie: wzorowe

Grenda Natalia – średnia ocen: 5,00 zachowanie: wzorowe

Mierzyńska Natalia – średnia ocen 4,82  zachowanie: wzorowe


UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016:

Klasa I:
Monika Bartkowska, Lena Mierzyńska, Karolina Lenga, Maja Szmit

Klasa II:
Sara Karda, Sebastian Ostrowski, Błażej Sadowski, Laura Sieg, Dominika Wojciechowska

Klasa III:
Wiktoria Chojnacka Dagmara Karda, Edyta Lenga, Oliwia Ozimkowska, Wiktoria Kawka

Klasa IV:
Julia Lisicka
średnia ocen: 5,0
zachowanie: wzorowe

Wiktoria Kubicka
średnia ocen: 4,91
zachowanie: wzorowe

Klasa V:
Wiktoria Szynaka
średnia ocen: 5,45
zachowanie: wzorowe

Klasa VI:
Janusz Ostrowski
średnia ocen: 5,36
zachowanie: wzorowe

Zofia Żach
średnia ocen: 5,18
zachowanie: wzorowe

Bartosz Szpejna
średnia ocen: 4,82
zachowanie: bardzo dobre


UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI DYDAKTYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali:

Klasa I:

Błażej Sadowski, Laura Sieg, Dominika Wojciechowska, Sara Karda, Anastazja Mówińska

Klasa II:

Wiktoria Kawka, Dagmara Karda, Edyta Lenga, Oliwia Ozimkowska, Wiktoria Chojnacka

Klasa III:

Julia Lisicka, Wiktoria Kubicka

Klasa IV:

Wiktoria Szynaka – średnia ocen 5,36

Klasa V:

Janusz Ostrowski – średnia ocen 5,45
Zofia Żach – średnia ocen 5,27
Bartosz Szpejna – średnia ocen 4,82

Klasa VI:

Natalia Kiempisty – średnia ocen 5,72
Alicja Montowska – średnia ocen 5,63


Dyplom bardzo dobrego ucznia otrzymał:
Sebastian Ostrowski z klasy I
Dyplomy za wzorową frekwencję otrzymali:
Sebastian Ostrowski – kl. I i Wiktoria Kawka – kl. II
Dyplomy za wzorowe czytelnictwo otrzymała:
Wiktoria Kubicka – kl. III, Wiktoria Szynaka – kl. IV
zaś wyróżnienia: Edyta Lenga – kl. II, Natalia Mierzyńska – kl. IV
oraz klasa IV, która przeczytała 699 książek (7. uczniów w klasie)


LISTY POCHWALNE WRĘCZONO:
Państwu Zofii i Ryszardowi Kiempistym oraz Anecie i Stefanowi Montowskim