Nasi ósmoklasiści wraz z wychowawcą panem Dariuszem Jagielskim uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku.