Na przełomie maja i czerwca 2015r. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” zrealizowało projekt w ramach zadania publicznego Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark „Ochrona i promocja zdrowia”. Tytuł tego przedsięwzięcia to „Dla każdego coś zdrowego”.
Ponieważ nieprawidłowe odżywianie może być przyczyną ponad 80. różnego rodzaju chorób, a jedna trzecia Polaków (dorosłych i dzieci), czyli ponad dwanaście milionów ludzi cierpi na różne, wynikające ze złego sposobu odżywiania, dolegliwości fizyczne i psychiczne – dlatego dbałość o zdrowie powinna być jednym z zasadniczych priorytetów człowieka dążącego do pełnego i wszechstronnego rozwoju. Przekazując uczestnikom spotkania wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, ułatwiamy im zdrowy styl życia, nauki i pracy, a tym samym poprawiamy zdrowie społeczeństwa.
Zasadniczym celem projektu było zorganizowanie spotkania otwartego „Dla każdego coś zdrowego” integrującego społeczność Szkoły Podstawowej w Słupie z terenu gminy Lidzbark, tj. dzieci, ich rodziców i nauczycieli, a także członków Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa”. Akcja miała charakter edukacyjny – promujący zdrowy styl życia, odżywiania, higienę, świadome nawyki aktywności fizycznej oraz prawidłowej postawy. Zorganizowano w ramach programu zabawę dydaktyczną: ,,Jak żyć zdrowo – prawda czy fałsz”, przygotowano i rozdano uczestnikom spotkania ulotki ,,Promocja zdrowego stylu życia”, przeprowadzono konkurs – układanie haseł prozdrowotnych z rozsypanki wyrazowej, zabawy sportowe pod hasłem ,,Każde dziecko Ci to powie: sport – to samo zdrowie!”, konkurs plastyczny – wykonanie plakatów na temat: „Śniadanie daje moc”, zabawy i pląsy przy ognisku. W związku ze Światowym Dniem bez Papierosa obchodzonym 31 maja opiekunka SK PCK – Grażyna Kacprowicz omówiła Piramidę Zdrowia oraz przedstawiła prezentację multimedialną „Nie daj się nabrać – tytoń zabija”, a grupy klasowe wykonały na ten temat plakaty. 22 czerwca zaplanowano wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „Farma Noego” w Kiełpinach, gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z warunkami pracy z końmi, dzieci miały możliwość przejażdżki bryczką oraz jazdy konno. Spędziły w gospodarstwie aktywnie czas, bawiąc się na świeżym powietrzu, grając w różne gry zespołowe. Na zakończenie pobytu był piknik przy grillu. Władze Stowarzyszenia i Dyrektor Szkoły – Beata Kozłowska serdecznie dziękują Państwu Izabeli i Ryszardowi Gramsom – właścicielom „Farmy Noego” za przychylność i gościnność.