Szanowni Państwo Zgodnie z wytycznymi Premiera RP od 26.10.2020 r. do 08.11.2020r. klasy IV-VIII są objęte zdalnym nauczaniem.

Zajęcia edukacyjne będą realizowane na platformie G-Suite w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym do tej pory planem zajęć. Od jutra wideokonferencje na komunikatorze Meet. W systemie zdalnym będą realizowane obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia wyrównawcze natomiast będą miały formę konsultacji również w systemie zdalnym.  Podczas pracy zdalnej będzie sprawdzana obecność uczniów. Jutrzejszy dzień będzie testowy, więc nie będzie rygorystycznie traktowana obecność. Z poważaniem – Beata Kozłowska – Dyrektor SP w Słupie.

 

REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ

 

Przed zajęciami i w trakcie przerw proszę zadbać o warunki nauki zdalnej zgodne z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

  1. Zajęcia edukacyjne i dodatkowe odbywają się zgodnie z planem lekcji na platformie G – Suite. Wideolekcje – na Google Meet.
  2. W czasie przerw proszę opuścić miejsce nauki i wykonać międzylekcyjne ćwiczenia gimnastyczne, aby pobudzić krążenie.
  3. Założone grupy na komunikatorze Messenger służą tylko do konsultacji z nauczycielami do godziny 21.00. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli.
  4. Należy regularnie zapoznawać się z treściami przesyłanymi przez dyrektora, nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny/Messenger zgodnie z ustaleniami z nauczycielem poszczególnych zajęć.
  5. W razie trudności zawsze można zgłosić się o pomoc do nauczyciela.
  6. Systematyczne wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli będzie miało wpływ na ocenę pracy ucznia.
  7. Zachowanie ucznia podczas nauki zdalnej, czyli zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac, samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych, będzie miało wpływ na semestralną ocenę zachowania ucznia.
  8. Udział w zajęciach jest obowiązkiem ucznia.
  9. Nieobecność na zajęciach czy trudności techniczne rodzić powinien jak najszybciej zgłosić i usprawiedliwić u wychowawcy lub u nauczyciela przedmiotu.
  10. Zasady oceniania są zgodne z zapisami zawartymi w WZO.

 

Proszę o przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.