KONKURS DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY WFOŚIGW – 24 CZERWCA 2014 r.

1. Opracowanie projektu, szczegółowy opis przewidywanych efektów: Paweł Ciesielski
2. Opracowanie kosztorysu festynu, pozyskanie partnerów grantu: Beata Kozłowska
3. Zakup produktów: Marian Borowski
4. Zaproszenie Dzielnicowego (prelekcja na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji):
Beata Kozłowska
5. Prelekcja leśniczego: Paweł Ciesielski
6. Zorganizowanie wizyty miejscowej Straży Pożarnej – pokaz wozu bojowego: Paweł Ciesielski
7. Rywalizacje sportowe: Dariusz Jagielski
8. Przygotowanie ogniska i pikniku: Dariusz Jagielski, Ewa Fiszer
9. Fotorelacja: Justyna Bartnicka
10. Opracowanie sprawozdania i artykułu do Gazety Działdowskiej: Jolanta Jonowska