Nasza szkoła włączyła się w akcję MEN-u – Szkoła Pamięta, której celem było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. W ramach akcji podjęliśmy szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie opuszczonego grobu i zapalenie zniczy na dawnym cmentarzu w Słupie przez dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy II, III, V i VI pod opieką Pana Dariusza Jagielskiego, Pani Grażyny Kacprowicz, Pani Jolanty Kosman i Pani Angeliki Zalewskiej. Samorząd Uczniowski pod nadzorem Pani Katarzyny Mróz zorganizował zbiórkę pieniędzy wśród społeczności szkoły, by zakupić znicze i postawić je na grobach zmarłych bohaterów i osób zasłużonych spoczywających na lidzbarskim cmentarzu. Ponadto uczniowie wraz z opiekunkami, Panią Katarzyną Mróz i Panią Jolantą Kosman odwiedzili miejsca pamięci związane z lokalną historią znajdujące się w Lidzbarku. Do naszej szkoły przybyła również Pani Stefania Wiśniewska, która jako żywy świadek historii opowiedziała o wydarzeniach dziejących się na naszych terenach podczas II wojny światowej. #SzkołaPamięta